Preskočiť na obsah

Skupina VII. – PRÍLIŠNÁ STAROSŤ O DOBRO DRUHÝCH

  BACHOVE KVETOVÉ REMEDIE

  Siedma, teda posledná zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na emócie   PRÍLIŠNÁ STAROSŤ (O)/DO (DOBRO) DRUHÝCH.  

  Osobnosti v týchto negatívnych stavoch spájajú svoje blaho s blahobytom ostatných. Prílišné odhodlanie alebo súcit s ostatnými alebo zasahovanie do spôsobu života iných ľudí sa môže stať bremenom pre vlastný život. V tejto skupine je päť kvetových remedií, ktoré Dr. Bach vyselektoval a každá predstavuje jeden emočný stav.

  Skupina VII. – PRÍLIŠNÁ STAROSŤ O DOBRO DRUHÝCH

  BEECH (Buk lesný) č.3
  Všetko treba kritizovať… Ľudia v tomto stave sú voči svojim blížnym mimoriadne netolerantní. Zainteresovaní si myslia, že ich vlastné vnímanie sveta je jediné platné. Nie je možné akceptovať rôzne spôsoby života. Neustále nachádzajú chybu v iných. Nedostatok akceptovania správania iných ľudí sa prejavuje v každodenných situáciách, ale aj v ich povestnej nespokojnosti s celým svetom. Ľudia v tomto duševnom rozpoložení sa nedokážu vcítiť do ostatných, a preto majú tendenciu im ubližovať. Nedostatok empatie a neustála kritika ľudí okolo vedie často k sociálnej izolácii. Buk pomáha učiť sa tolerovať správanie a stanoviská iných ľudí.

  CHICORY (Čakanka obyčajná) č.8
  Láska a náklonnosť slúžia ako nástroje na pripútanie iných ľudí k sebe samému. V tomto stave je osobnosť veľmi majetnícka a panovačná. Ľudia, ktorých sa to týka, opatrujú ostatných ľudí s veľkou pozornosťou, no robia to z čistého výpočtu: na oplátku očakávajú nadmernú vďačnosť a obdiv. Často zasahujú do záležitostí iných ľudí. Poskytujú nevyžiadané rady a svoju pomoc vnucujú ostatným s cieľom vytvoriť emocionálnu závislosť. Ak „opatrovaná“  osoba nereaguje s vďačnosťou a náklonnosťou, v ktorú dúfali, postavy v tomto stave to často vnímajú ako nespravodlivé a topia sa v sebaľútosti. Čakanka podporuje odpútať sa, lásku bez podmienok, schopnosť milovať, rovnováhu medzi dávaním a braním, vedomie vlastných hodnôt a zdravý odstup.

  ROCK WATER (Voda z liečivých prameňov) č.27
  Radosť zo života podlieha nadmernej sebadisciplíne alebo dogmatizmu. Človek v tomto negatívnom stave sa snaží dosiahnuť určitý ideál. Za týmto účelom prísne dodržiava stanovené vzorce správania alebo doktríny, chcel by byť vzorom a dobrým príkladom pre ostatných. Je prísny na seba. Ide podľa svojich stanovených plánov, no keď nepokračujú podľa predstáv, nastáva frustrácia. Vďaka vode z liečivých prameňov je osobnosť otvorenejšia a uvoľnenejšia. Tvrdohlavosť a perfekcionizmus ustupujú novej spontánnosti a chuti do života. Osobné potreby dostanú priestor a dôležitosť, ktorú potrebujú.

  VERVAIN (Železník lekársky) č.31
  Ľudia plní vzrušenia a elánu, chcú zmeniť svet k lepšiemu. V obave z toho, že o niečo prídu, rútia sa z jedného projektu do druhého. Vždy sú plne odhodlaní a očakávajú, že ostatní budú rovnako oddaní a nadšení. Ostatní s nimi nemôžu držať krok. A dokonca aj tí, ktorých sa to týka, sa často vyčerpávajú touto nadmernou dychtivosťou a nadmerným nadšením. Vervain pomáha pochopiť limity osobnej kapacity. Prílišné nadšenie sa stáva zdravou ambíciou meniť svet k lepšiemu pri rešpektovaní hraníc vlastnej odolnosti. Podporuje vysielanie pozitívneho vedomia, kľud a pochopenie.

  VINE (Vinič hroznorodý) č.32
  Komunikácia pre ľudí v tomto negatívnom stave znamená mať posledné slovo, dávať pokyny skôr ako ich brať – a nedovoliť spätnú väzbu. Ľudia, ktorých osobnosť je takto blokovaná, sú mimoriadne sebaistí, posadnutí mocou a dominantní. Myslia si, že majú vždy pravdu, a preto očakávajú, že ostatní poslúchnu ich vôľu. V tomto stave chce človek za každú viesť a dominovať. Názor ostatných sa nepočíta. Vinič dodáva osobnosti viac rešpektu a dobrej vôle voči blížnym. Úsilie o moc a nárok na moc sa zmiernia a poskytne pozitívnu autoritu a vedenie.