Preskočiť na obsah

Skupina VI. – SKLESLOSŤ A ZÚFALSTVO

  BACHOVE KVETOVÉ REMEDIE

  Šiesta zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na SKLESLOSŤ A ZÚFALSTVO.

  To, ako rozmýšľame sami o sebe, ako sa hodnotíme  dokáže ovplyvniť každý aspekt nášho života aj to, ako komunikujeme s okolitým svetom.  Nižšie uvedené Bachove remedie vedia priniesť úľavu v prípade nízkej seba lásky, prílišnej ťarchy zodpovednosti a tým pádom poklesu sebavedomia, v prípadoch keď človek trpí všeobecne nízkym sebavedomím a podobne. Do stavu skleslosti a zúfalstva môžu človeka vtiahnuť rôzne životné okolnosti.

  Crab Apple (Jabloň planá) č.10, Elm (Brest) č. 11, Larch (Smrekovec opadavý) č. 19, Oak (Dub letný) č.22, Pine (Borovica lesná) č.24, Star of Bethlehem (Bledavka okolíkatá) č. 29, Sweet Chestnut (Gaštan jedlý) č. 30, Willow (Vŕba biela) č. 38

  Skupina VI. – SKLESLOSŤ A ZÚFALSTVO

  Apple (Jabloň planá) č.10
   Nazýva sa aj „čistiaca“ esencia, a v Dr. Bachovom systéme má svoje špecifické miesto, pretože sa používa pri všetkých pocitoch vnútornej a vonkajšej nečistoty. Tieto pocity „špinavosti“ sa môžu dostaviť buď po chorobe, alebo po dotknutí sa niečoho špinavého. Tak isto môžu byť dlhodobého charakteru pokiaľ vyplývajú z nespokojnosti s vlastným vzhľadom (ekzém, vyrážky, akné a podobne). Podvedome takáto nespokojnosť môže vyvolávať pocit sebenenávisti a znechutenia sebou samým. Crab Apple je vhodnou voľbou pre ľudí, ktorý trpia  nutkavým správaním (ohrýzanie nechtov, časté umývanie rúk, neustále upratovanie v domácnosti…) a tiež pre tých, ktorí sú posadnutí triviálnymi detailami namiesto podstaty.

  Elm (Brest) č. 11
  Často sú to obzvlášť silní, praktickí a výkonnostne orientovaní ľudia, ktoré sa v tomto stave ocitnú s vedomím, že dosiahli svoje kapacitné hranice. Sú tak plní elánu, že strácajú prehľad o obmedzeniach svojich kapacít. Radi chopia zodpovednosti a očakávajú od seba veľa. Keď však dosiahnu svoj limit osobného výkonu, začnú spochybňovať ich potenciál a pochybovať o ich schopnostiach. Tento stav je však len krátkodobý. Tento typ osobnosti je schopný sa rýchlo postaviť na nohy a začať odznova. Vďaka brestu je ľahšie ovládať vlastné schopnosti. Obavy z neúspechu sa znížia a človek dokáže prílišnú zodpovednosť, ktorú si zobral na vlastné plecia, delegovať, či posunúť ďalej.

  Larch (Smrekovec opadavý) č. 19
  Larch je vhodný pre ľudí, ktorým v živote dominuje nízka sebaúcta. Považujú za neschopných a cítia sa neprimeraní. Nevidia svoje vlastné silné stránky. Tí, ktorí nedôverujú sebe a svojim schopnostiam, nemôžu využiť celý svoj potenciál – a to zase potvrdzuje negatívny sebaobraz. Porovnáva svoje vlastné schopnosti s vynikajúcimi a zdanlivo pôsobivými úspechmi ostatných ľudí naokolo. Porovnanie s ostatnými posilňuje neúctu k sebe samým. Larch umožňuje osobnosti pochopiť a preukázať svoje silné stránky. Dôvera v schopnosti jedného človeka rastie a dotknutá osoba sa odváži čeliť novým výzvam.

  Oak (Dub letný) č.22
  Oak je „držiak“a „pracant“ . Extrémne pracovné vyťaženie, zaslepený  zmysel pre povinnosť a pocit, že ešte sa dá zvládnuť viac, môže časom viesť  k pochmúrnosti a vrcholia vyčerpaním. Ak osobnosť dosiahne tento stav, už nemôže vnímať hranice svojej sily. Neúnavne postupuje vpred, hoci sa cíti na pokraji síl, nevie prestať. V presvedčení, že je jeho povinnosťou fungovať ako stroj, nikdy neodpočíva. Iní obdivujú tento typ osobnosti pre jeho neúnavnosť, produktivitu a efektivitu. Neuvedomuje si však okamih, v ktorom sa preťažuje a kedy je dosť. Takže často preceňuje svoje sily a niekedy dospeje do stavu úplného vyčerpania. Oak poskytuje schopnosť nastaviť si priebežné tempo vytrvalosti. Pomôže vidieť dôležité položky v zozname úloh ako priority a ostatné, zmysel pre povinnosť sa obnoví v správnej miere a obnoví  sa životná sila

  Pine (Borovica lesná) č.24
  V negatívnom stave Pine prenasleduje sebakritika, pocity viny a zlé svedomie. Dotknutá osobnosť si neustále niečo vyčíta. Sprevádzaný pocitom, že urobil niečo zlé, cíti nutkanie neustále sa vysvetľovať. Aj keď si ostatní myslia, že je všetko v poriadku, tento typ postavy považuje svoje konanie za nevhodné. Ak sa niečo skutočne pokazilo, obviňuje sa z reflexie a prijíma všetku zodpovednosť. Vždy sa cíti byť v ceste, má pocit že sa mýli alebo uráža svojich blížnych. Borovica obnovuje sebavedomie. Výčitky utíchajú, pocity viny sú „neprehlušujú“.

  Star of Bethlehem (Bledavka okolíkatá) č. 29
  Star of Bethlehem je vhodný pri duševnej alebo fyzickej traume, ktorá vzniká následkom nehôd, nepríjemných správ, úmrtí, náhleho sklamania alebo šokom. Bolestivé zážitky pretrvávajú a spôsobujú bolesť a utrpenie. Osobnosť v tomto stave prenasledujú otrasy traumatizujúceho zážitku. Konfrontácia s utrpenou bolesťou je pre dušu príliš veľká. Jediné, čo človek môže cítiť, je prázdnota a zúfalstvo. Bolesť, ktorú dotknutí utrpeli, môže mať fyzickú alebo duševnú povahu. Výskyt sa mohol vyskytnúť dlho predtým, ako sa prejavia následné účinky. V tomto stave sa postava topí v smútku, bolesti, smútku a depresiách. Ťažko hľadá a prijíma útechu. Star of Bethlehem vám pomôže vyrovnať sa s traumatizujúcim zážitkom. Bolestiam možno čeliť a nakoniec ich prekonať.

  Sweet Chestnut (Gaštan jedlý) č. 30
  Dotknutá osoba v stave Sweet Chestnut je v absolútnom zúfalstve. Všetko je bolesť, utrpenie a smútok. Padol do hlbokej čiernej diery a narazil na dno. Zdá sa, že z tohto slzavého údolia sa nedá uniknúť. Má pocit, že nie je miesto pre nádej. Táto osoba je presvedčená, že mu už neostávajú sily, že už nemôže vydržať mučenie. Nevie, ako ďalej a cíti sa odsúdený na zánik. Bolesť sa vkráda do každého kúta jeho duše. Utešujúce myšlienky nemôžu vstúpiť do jeho vedomia. Sweet Chestnut umožňuje blokovanej osobnosti zahliadnuť svetlo na konci tunela a môže ho použiť ako orientačný bod na nájdenie cesty z tmy. To si niekedy vyžaduje radikálnu vnútornú zmenu.

  Willow (Vŕba biela) č. 38
  V negatívnom stave Willow má človek pocit, že život s ním nezaobchádza dobre, zatiaľ čo všetci ostatní vedú „okúzľujúci“ život. Tento typ človeka je notoricky nespokojný. Namiesto riešenia svojich problémov sa však považuje za obeť okolností. V tejto úlohe si takmer užíva a topí sa v sebaľútosti. Osoba posadnutá týmito pocitmi nepreberá zodpovednosť za svoj vlastný osud, ale za svoju dilemu obviňuje ostatných. S trpkosťou sa vzdáva tejto biedy spôsobenej inými. Rovnako ako podľa jeho názoru mu všetci blížni prajú, aby mu bolo zle, tento trpký človek zaobchádza s ostatnými ľuďmi s odporom, hnevom, závisťou a nepriateľstvom. Vŕba pomáha uvedomiť si zodpovednosť za vlastné blaho, za svoje rozhodnutia, či myslenie, dáva schopnosť odpustiť a nezaoberať  sa už minulosťou, ktorú zmeniť nevie. Týmto spôsobom si človek začne priťahovať do života pozitívne životné okolnosti, takže si život znovu môžu v pokoji užívať, s osudom vo vlastných rukách.