Preskočiť na obsah

Skupina V. – NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM O PRÍTOMNOSŤ „TU A TERAZ“

  BACHOVE KVETOVÉ REMEDIE

  Piata zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na:
  NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM O PRÍTOMNOSŤ „TU A TERAZ“
  Rôzne príčiny môžu viesť k tomu, že človek zostane duševne uviaznutý v minulosti alebo sníva o slávnej budúcnosti namiesto toho, aby žil v prítomnosti. Sedem Bachových kvetov pomáha osobnosti získať viac pozornosti a zvýšiť záujem o prítomnosť, teda „tu a teraz“: Clematis (Plamienok plotný) č.9, Honeysuckle (Zimolez kozí) č.16, Mustard (Horčica roľná) č.21, Olive (Olivovník európsky) č.23, White Chestnut (Pagaštan konský) č.35, Wild Rose (Ruža šípová) č.37, Chestnut Bud (Púčik pagaštanu konského) č.7

  Skupina V. – NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM O PRÍTOMNOSŤ „TU A TERAZ“

  Clematis (Plamienok plotný) č.9
  Ľudia typu Clematis utekajú z prítomnosti do snového sveta, aby unikli realite. Pôsobia neraz nespoľahlivo, roztržito a apaticky. Aj pri dostatku spánku nikdy nie sú úplne prebudení. Nemajú chuť sa starať o svoje zdravie a k láske sa stavajú vo všeobecnosti skôr ľahostajne.
  Namiesto toho, aby boli prítomní „tu a teraz“, predstavujú si inú realitu. V tejto pozícii sa často nachádzajú tvoriví ľudia. Niekedy omamné látky pomáhajú týmto ľuďom uniknúť z reality a rozšíriť si vlastnú predstavivosť. Z fyzického hľadiska sa často cítia unavení a domotivovaní.
  Plamienok uzemňuje a navracia späť na zem. Dáva nový pohon a energiu na to, aby človek nielen sníval, ale aj si plnil svoje sny v realite.

  Honeysuckle (Zimolez kozí) č.16
  Ak je osobnosť v tomto stave, nevie opustiť minulosť, staré „zlaté“ časy, oplakáva premrhané príležitosti, alebo nevie prekonať rozchod. Často si praje dostať sa späť v čase. „Tu a teraz“ je pre nich ťažšie na prežívanie ako minulosť.
  Negatívne spomienky občas bránia dotknutým osobám v tom, aby nechali minulé časy minulými.
  Dávna radosť, či bolesť sa znovu a znovu prežíva a nedá sa nahradiť súčasným dianím.
  Títo ľudia dávajú prednosť tomu, aby zostali uväznení v minulých časoch pred vedomým prežívaním súčasnosti a aktívnym formovaním života. Často sú roztržití, blokovaní a neschopní konať.
  Honeysuckle pomáha liečiť minulosť. Na veci, ktoré sa stali, sa nezabúda, ale život je „tu a teraz“.

  Wild Rose (Ruža šípová) č.37
  Nespokojnosť v živote, rezignácia a nezáujem o akúkoľvek snahu vymaniť sa z pasívneho postoja k životu, oberá človeka v stave Wild Rose o radosť a vedie k emocionálnemu zastaveniu.
  Všeobecný pocit pochmúrnosti sa prejavuje skôr apatiou a letargiou. Dotknutej osobe sa nezdá nič zmysluplné.
  Ľudia trpiaci touto blokádou už ľahostajne a nezaujato ustupujú svojej nespokojnosti. Vzdali to a sú emočne odpojení.
  Divoká ruža vám pomôže nájsť nový zmysel života, podporuje vôľu žiť, nadšenie, kreativitu, spontánnosť a chuť na dobrodružstvo.

  Olive (Olivovník európsky) č.23
  Celkové vyčerpanie a všetko sa zdá byť príliš neznesiteľné….
  Osoba v stave Oliva sa cíti vyčerpaná. Dokonca aj každodennú rutinu alebo aktivity, ktoré sa majú považovať za voľno časové aktivity, vníma ako namáhavé .
  Aj po fáze rekreácie sa cítia títo ľudia unavení. Dobiť ich baterky sa javí ako nemožné.
  Tento stav často nastáva po období stresu, emočného vypätia alebo dlhej choroby, ktorá spôsobila, že sa cítili úplne vyhorení.
  Kvet olivy posilňuje, prináša novú vieru vo vlastnú výkonnosť, pomaly dodáva telu a mysli silu a energiu.

  White Chestnut (Pagaštan konský) č.35
  Myšlienky neustále prúdia, dookola, bez prestania… a nemožno sa sústrediť, či zaspať. Môžu to byť dookola „prehrávané“ rozhovory s kolegami, nadriadeným, rodinnými príslušníkmi, či partnerom. Myseľ osoby v stave White Chestnut sa neustále zaoberá jedným konkrétnym problémom a nemôže naň prestať myslieť. Preberá úvahy správnosti a je ťažké zastaviť rozbehnutú myseľ. Osoba v stave White Chestnut je zriedka v „tu a teraz“ pretože je často uviaznutá v hlbokom zamyslení nad minulou skúsenosťou alebo možnou budúcou udalosťou. Chýba jej niekedy životný elán, pretože dáva prednosť premýšľaniu nad tým, čo sa už udialo, alebo nad uskutočňovaním vecí. Biely gaštan pomáha upokojiť myseľ od nepodstatných myšlienok, sústrediť sa podstatné, pomáha nám opäť sa venovať problémom konštruktívne, so zameraním na výsledok. Taktiež pomáha pokojnejšie spať, či zaspať bez dlhého premýšľania.

  Mustard (Horčica roľná) č.21
  Depresívne nálady, ktoré prichádzajú bez príčiny, zatemňujú myseľ ako tmavé mračná….
  V tomto stave cíti človek hlboký smútok a beznádej, no príčinu nevie.
  Melanchólia a bezútešnosť definujú každodenný život. Telo je unavené a ťažké, dotknutá osoba sa cíti apatická a unavená.
  Trvanie tohto stavu sa môže líšiť, ale je vždy dočasné, Rovnako ako nedokáže zistiť dôvod svojej melanchólie, nevidí ani východisko z emočnej bolesti, ktorú trpí. O svojom rozpoložení väčšinou mlčí.
  Horčica pomáha rozjasniť oblohu ako slnko, radosťou roztvára clonu tmavých mračien smútku. Myseľ sa stáva stabilnejšou, optimistickejšou a dokonca aj veselou.

  Chestnut Bud (Pagaštan konský – púčik) č.7
  Nie každý sa učí na vlastných chybách….
  Ľudia v tomto stave uviazli vo svojom vzorci správania, nevyužívajú skúsenosti na lepšie zvládanie budúcich výziev, a preto robia rovnakú chybu viackrát.
  Aj keď sa im podarilo dostať z ťažkej situácie, majú tendenciu čoskoro sa ocitnúť späť v rovnakej polohe, majú tendenciu ignorovať skúsenosti a vedomosti. Ponáhľajú sa ďalej, namiesto aby uvažovali o súčasnosti , „tu a teraz“, a poučili sa z minulých skúseností.
  Pre tieto osoby je ťažké sústrediť sa a zamyslieť sa nad svojím správaním.
  Gaštanový púčik posilňuje vedomie okamihu a vnútornú všímavosť. Pri vyhodnocovaní nových situácií môže človek smelo čerpať zo svojich predošlých skúseností a správne ich uplatniť.