Preskočiť na obsah

Skupina IV. – OSAMELOSŤ

  BACHOVE KVETOVÉ REMEDIE

  Štvrtá zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na OSAMELOSŤ.

  Pocit osamelosti a izolácie sa môže prejaviť mnohými rôznymi spôsobmi správania. Dôvody, prečo sa osobnosť cíti sama a odrezaná od vonkajšieho sveta, sú rovnako rozmanité ako jej následky. Dr. Bach odporúča tri kvety, ktoré posilňujú pocit spojenia s ostatnými: Heather (Vres obyčajný) č. 14, Impatiens (Netýkavka žliazkatá) č. 18, Water Violet (Perutník močiarny) č. 34

  Skupina IV.  – OSAMELOSŤ

  Heather (Vres obyčajný) č. 14
  Človek v stave Heather  verí, že svet sa točí okolo neho, rovnako ako Zem obieha okolo Slnka, sú presvedčení, že nič nie je dôležitejšie ako oni sami. Vždy túžia byť stredobodom pozornosti a nenechajú ostatných rozprávať.  Pomerne často maľujú idealizovaný obraz seba samých, aby si získali obdiv, pozornosť  a lásku. V detstve zväčša trpeli nedostatkom citovej pozornosti a svoj strach zo samoty premieňajú na snahu a túžbu o neprestajný kontakt s inými. Neustálym rozprávaním o sebe, telesným kontaktom, šťuchaním, potľapkávaním sa pokúša byť v pozornosti aspoň jedného človeka. Posadnutosť sebou samými sa ďalej prejavuje tým, že svojim problémom pripisujú až príliš veľký význam. Túžba po uznaní sa tak ľahko zmení na sebaľútosť. Takéto správanie iných viac odpudzuje, čo vedie ku ťažko znášanej osamelosti. Vďaka vresu už nie sú blížni vnímaní iba ako publikum. Človek sa naučí odosobniť sa od svojich problémov a svojej nafúknutej potreby uznania a dokáže dať priestor a pozornosť aj ostatným.

  Impatiens (Netýkavka žliazkatá) č. 18
  Rýchlo, rýchlo, nie je čas strácať! Osobnosť v tomto nepokojnom stave je veľmi netrpezlivá a hektická. Nepokoj sa odráža v unáhlenom myslení, konaní, pohybe, rozprávaní a reakcii. Nedokáže čakať. Ľudia naokolo len ťažko dokážu držať krok s touto rýchlosťou. Pretože pre túto netrpezlivú osobu sa veci nemôžu stať dosť rýchlo, často sa cíti podráždený, ostatní ho znervózňujú svojou „pomalosťou“. Nemôže pochopiť, že iní ľudia potrebujú alebo niekedy dokonca vedome trvajú na tom, že potrebujú viac času ako on/ona. Vďaka svojmu unáhlenému konaniu a príliš unáhleným rozhodnutiam má táto osoba sklon robiť chyby, ktorým by sa dalo zabrániť, keby bol ohľaduplnejší. Impatiens lieči nepokoj, netrpezlivosť a učí nás akceptovať rozličné životné tempo ľudí naokolo. Taktiež nás učí vyrovnaniu spotreby životnej energie bez výkyvov.

  Water Violet (Perutník močiarny) č. 34
  Osamelý vlk, ktorý sa túla lesmi a nenecháva nikoho priblížiť sa. Človek, ktorý vyniká svojimi pozitívnymi povahovými vlastnosťami ako je rozvážnosťou, vyrovnanosťou, sebavedomím, zdržanlivosťou – svoje schopnosti si uvedomuje, preto je často považovaný za hrdého a neprístupného. Od ľudí a svojho okolia si udržuje odstup, no je pripravený pomôcť, ale len keď je o to požiadaný. Nehovorí o svojom zdraví, ani o veciach týkajúcich sa ostatných. Svoje emócie ticho znáša, rád zostáva sám pre seba. Preferuje len úzky okruh ľudí. Tento typ osobnosti sa izoluje od svojich blížnych a často koná ticho, zdržanlivo alebo odmietavo. Ostatní sa k nemu nemôžu dostať. Pre daného človeka je nanajvýš dôležité zachovať  si osobnú slobodu a nezávislosť. Water Violet osoba namiesto hľadania výmeny informácií s ostatnými svoje problémy rieši sama. Často sa cíti vynechaný z medziľudských situácií alebo cíti sa osamelo. A napriek tomu by rád niekedy opustil svoju sociálnu izoláciu. Water Violet posilňuje pocit vzťahu s ostatnými. Osobnosť môže budovať priateľské vzťahy bez toho, aby verila, že je ohrozená jej vnútorná sloboda.