Preskočiť na obsah

Skupina III. – CITLIVOSŤ NA VPLYVY A MYŠLIENKYCH DRUHÝCH ĽUDÍ

  BACHOVE KVETOVÉ REMEDIE

  Tretia zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na emócie  CITLIVOSŤ NA VPLYVY A MYŠLIENKYCH DRUHÝCH ĽUDÍ. Človek môže byť ľahko ovplyvnený druhými ľuďmi a nevie, či nevládze zostať sám sebou.  Veľakrát sa ocitne v prúde energie, očakávaniach, alebo projekciách iných ľudí a stráca spojenie sám so sebou, slúži ich potrebám a zabúda na seba. V tejto skupine sú štyri kvetové remedie, ktoré Dr. Bach vyselektoval a každá predstavuje jeden emočný stav.

  Skupina III.  – CITLIVOSŤ NA VPLYVY A MYŠLIENKYCH DRUHÝCH ĽUDÍ

  AGRIMONY (repík lekársky) č.1
  Agrimony je vhodná remedia pre tých ktorí milujú mier a boja sa dohadov, či hádok a sú ochotní vzdať sa mnohého, aby sa im vyhli. Hoci majú svoje problémy, vnútorne trpia, trápia sa a majú ustaranú myseľ, schovávajú svoje starosti za veselú tvár, humor a žartovanie len aby bolo „všetko v poriadku“ za každých okolností. Zvyčajne sa nezverujú, svoje vnútorné pocity skrývajú za masku veselosti, hoci v skutočnosti môžu vnútorne trpieť a mať pocit nepohody. Napriek tomu, zachovávajú si úsmev na perách a ich pocity ostávajú utajené.  Agrimony je o vypustení „pary“ a vnútorného pretlaku. Podporuje pripravenosť komunikovať, ochotu a schopnosť vyjadriť pocity a silné emócie, úprimnosť a hlboký vnútorný kľud.

  CENTAURY (zemežlč menšia) č.4
  Centaury je vhodná pre ľudí, ktorí sú  nekonfliktní, jemní, sú submisívni a ľahko sa poddajú ostatným, napriek tomu, že sú šikovní a talentovaní. Nemajú vnútornú silu bojovať a nechajú so sebou manipulovať. Silnejšie osobnosti zneužívajú ich dobrotu a ochotu. Prijímajú na seba všetky povinnosti, čo im pridelia, snažia sa všade pomáhať. Dokonca aj keď sú chorí sú veľmi ochotní, no následkom takéhoto preťaženia je veľká fyzická  vyčerpanosť. Centaury  dokáže dodať silu povedať NIE, sústrediť sa aj na seba a svoje potreby a ohraničiť sa.

  WALNUT (orech kráľovský) č.33
  Walnut pomáha ľuďom, ktorí sa ťažšie vyrovnávajú so zmenami v živote, ak podliehajú názorom iných ľudí, nevedia ísť svojou cestou alebo majú pocit, že ich príliš ovplyvňuje ich okolie. Walnut pomáha aj pri konfrontácii s protichodnými názormi a inými rušivými vplyvmi, pomáha zvládnuť lepšie každú zmenu v živote, ktorej  sa musíte prispôsobiť. Walnut je remedia, ktorú volám „gentleman 3v1“ – 1.) je účinný pri dodaní sily a zmierenia sa so zmenami – akýmikoľvek, 2.) pomáha chrániť pred negatívnymi vplyvmi okolia, a po 3.) jemne a čiastočne zasahuje a lieči minulé nespracované „zmeny“.

  HOLLY (cezmína ostrolistá) č.15
  Holly je vhodná remedia pre ľudí, ktorí cítia, že si vytvárajú intenzívne negatívne emócie voči ostatným. Môže ísť o nenávisť, závisť, žiarlivosť, agresivitu, zatrpknutosť, podozrievanie či túžbu po pomste. Tieto negatívne pocity voči druhým môžu spôsobiť veľké duševné aj fyzické problémy, vnútorne trýznia až „žerú“. Holly je remedia, ktorá vyvádza človeka „z tmy do svetla“, chráni pred všetkým, čo nie je láska. Otvára srdce a spája s láskou, pomáha zvládnuť akékoľvek negatívne emócie voči inej osobe. Vracia schopnosť byť vyrovnaný a príjemný voči ostatným, pomôže povzniesť sa nad podozrievavosť a žiarlivosť, čo sú najbežnejšie prejavy negatívneho Holly stavu. Holly pomáha sa s týmito pocitmi vyrovnať a postaviť sa voči nim.