Preskočiť na obsah

Skupina II. – STRACH

  BACHOVE REMEDIE

  Druhá zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na emócie STRACHY, ktorými človek môže byť ovplyvnený, niekedy až paralyzovaný. Rozoznanie vlastných strachov je dôležitým krokom k vlastnej emočnej múdrosti, aby sme sa cítili lepšie a dokázali si pomôcť v rôznych situáciách, keď cítime strach. V tejto skupine je zaradených päť kvetových remedií, ktoré Dr. Bach vyselektoval a každá predstavuje jeden emočný stav strachu.

  Skupina II. – STRACH

  ASPEN (Topoľ osikový) č.2
  Aspen je určený na strach a úzkosť, ktoré nemožno naviazať na nejaký objekt, či pripísať k nejakej príčine. Bezdôvodný pocit strachu, ktorý neviete vysvetliť a napriek tomu cítite akúsi úzkosť. Pocit neurčitého strachu, môže mať rôzny stupeň intenzity, od akýchsi neurčitých obáv až po stavy paniky.
  Medzi fyzické prejavy takéhoto neurčitého strachu patria náhle návaly potu, triaška, husia koža, nočné mory, nespavosť. Nepomenovateľné pocity ohrozenia a obáv –v tomto prípade Aspen je tou pravou esenciou pre vás. Dodá vám pocit sebadôvery, ktorá takýto strach oslabí.

  ROCK ROSE (Bledavka okolíkatá) č.26
  Rock Rose je vhodná na prekonanie pocitov náhleho strachu, hrôzy a zdesenia nielen po katastrofických situáciách, ale aj bez vonkajšej príčiny. Môže byť spojená so strachom z vážnej operácie, hospitalizácie, spomienkami či ťažkými snami. Telesnými prejavmi takéhoto strachu môže byť potenie, triaška, zablokovanie myslenia, či paralýza. U detí je Rock Rose nápomocná, keď mávajú nočné mory.

  MIMULUS (Čarodejka škvrnitá) č.20
  Mimulus priaznivo pôsobí pri strachoch zo známych vecí, situácií, činností, chorôb, chudoby, tmy, cestovania, zranenia, výšky, samoty či nešťastia. Je to vhodná remedia aj pre ľudí, ktorí sú plachí, necítia sa dobre v spoločnosti ľudí, ktorých nepoznajú, neradi vzbudzujú pozornosť a sú neistí. Ticho a tajne nesú svoju hrôzu vo vnútri a nie sú schopní o tom s ostatnými voľne hovoriť.

  CHERRY PLUM (Slivka čerešňoplodá) č.6
  Cherry Plum účinne pomáha na stavy psychického a fyzického vyčerpania, strach zo straty sebakontroly, strach zo straty kontroly nad svojim úsudkom a správaním, po dlhotrvajúcom stave úzkosti, depresie alebo prílišnej psychickej záťaži. U detí sa tieto strachy vynútenej sebakontroly prejavujú pomočovaním, kde Cherry Plum je skvelou remediou na uvoľnenie nahromadeného strachu.

  RED CHESTNUT (Pagaštan pleťový) č. 25
  Red Chestnut je skvelým pomocníkom pre tých, ktorí majú strach o druhých, pociťujú mimoriadne silné prepojenie s blízkou osobou, čo môže viesť k obojstrannej záťaži, nakoľko môžu veľmi trpieť strachom, že sa ľuďom, na ktorých im záleží, stane niečo zlé. Je to strach presahujúci mieru harmonického prepojenia. Je s tým spojená aj prehnaná starostlivosť, vlastnícke nároky na druhých a sebeckosť.