Preskočiť na obsah

Skupina I. – NEISTOTA

  BACHOVE REMEDIE

  V roku 1936 anglický lekár Dr. Edward Bach opísal 38 základných emočných stavov, ktoré rozdelil do 7mich skupín:
  • Na strach,
  • Na neistotu,
  • Na nedostatočný záujem o prítomné okolnosti,
  • Na osamelosť,
  • Pre tých ktorí sú precitlivení na vplyvy a myšlienky ostatných,
  • Na skleslosť a zúfalstvo,
  • Na prílišnú starostlivosť o dobro ostatných.
  Priradil k nim príslušné kvetové kvapky/remedie, ktoré sú dodnes známe ako Originálne Bachove kvetové kvapky/remedie.

  Jedna zo siedmich skupín negatívnych emócií, nazývaná NEISTOTA, ktorými človek môže byť ovplyvnený. V tejto skupine je zaradených šesť Bachových kvetových remedií a každá predstavuje jeden emočný stav.

  Skupina I. – NEISTOTA

  HORNBEAM (Hrab obyčajný) č.17
  Pre ľudí, ktorý sa prebúdzajú bez energie, chýba sila na plnenie každodenných úloh, keď odkladáte povinnosti, ste unavení z množstva úloh, ktoré vás čakajú. Ak ráno vstávate veľmi unavení s pocitom, že vás čakajú povinnosti, ktoré nevládzete už riešiť, ste vo negatívnom stave Hornbeam. Pomáha pri prepracovanosti a psychickej únave zo zabehaného života.

  GENTIAN (Horček horký) č.12
  Pomáha ľuďom, ktorí sú ľahko zbavení odvahy. Prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu, alebo prekážke v zlepšení ich stavu. Takáto situácia môže spôsobiť ich pochybnosti a skľúčenosť.

  GORSE (Útesovec európsky) č.13
  Pomáha ľuďom, ktorí sa už vzdali a prepadli beznádeji. Upadnú do stavu hlbokého pesimizmu a beznádeje, z ktorej nevedia nájsť cestu von. Napriek tomu, že ľudia v okolí im navrhujú schodné riešenia, nedokážu sa vzchopiť a prekonať pesimizmus. Sú presvedčení, že ich situácia je beznádejná a že im už niet pomoci.

  SCLERANTHUS (Sklerant ročný) č.28
  Pre ľudí, ktorí trpia tým, že sa nevedia rozhodnúť medzi dvoma vecami. Obvykle sú to tichý ľudia, ktorý si nesú svoj problém sami. Chýba im vnútorná vyrovnanosť, skáču od jednej veci k druhej.

  WILD OAT (Stoklas konáristý) č.36
  Pre ľudí, ktorí v určitom momente svojho života nevedia ako ďalej. Majú pocit nenaplnenia, nedokážu správne rozpoznať svoje schopnosti a talent. Chcú niečo dosiahnuť, ale nevedia, čo presne by to malo byť a preto sú nespokojní a frustrovaní.

  CERATO (Rožec) č.5
  Pre ľudí, ktorý nemajú dostatočnú dôveru v seba samých, aby spravili svoje vlastné rozhodnutie. Neveria vlastným názorom a hľadajú rady u druhých a často sú zavedení zlým smerom.