Preskočiť na obsah

RADOSŤ zo ŽIVOTA – kompozitum

  Unikátny mix Bachových remedií podporuje chuť do života, radosť, odvahu a vieru, bdelosť, optimizmus, veselú myseľ a nádej a prebudenie záujmu o každodenné dianie.

  Použitie: 4 kvapky/ 4x denne priamo do úst, alebo do pohára s vodou a popíjajte.

  Zloženie: Útesovec európsky, Gaštan jedlý, Bledavka okolíkatá, Vŕba biela, Horček horký , Horčica roľná, Ruža šípková.  Obsahuje alkohol: Brandy (konzervant)

  GORSE (Útesovec európsky) č.13
  Pomáha ľuďom, ktorí sa už vzdali a prepadli beznádeji. Upadnú do stavu hlbokého pesimizmu a beznádeje, z ktorej nevedia nájsť cestu von. Napriek tomu, že ľudia v okolí im navrhujú schodné riešenia, nedokážu sa vzchopiť a prekonať pesimizmus. Sú presvedčení, že ich situácia je beznádejná a že im už niet pomoci.

  SWEET CHESTNUT (Gaštan jedlý) č.30
  Dotknutá osoba v stave Sweet Chestnut je v absolútnom zúfalstve. Všetko je bolesť, utrpenie a smútok. Padol do hlbokej čiernej diery a narazil na dno. Zdá sa, že z tohto slzavého údolia sa nedá uniknúť. Má pocit, že nie je miesto pre nádej. Táto osoba je presvedčená, že mu už neostávajú sily, že už nemôže vydržať mučenie. Nevie, ako ďalej a cíti sa odsúdený na zánik. Bolesť sa vkráda do každého kúta jeho duše. Utešujúce myšlienky nemôžu vstúpiť do jeho vedomia. Sweet Chestnut umožňuje blokovanej osobnosti zahliadnuť svetlo na konci tunela a môže ho použiť ako orientačný bod na nájdenie cesty z tmy. To si niekedy vyžaduje radikálnu vnútornú zmenu.

  STAR OF BETHLEHEM (Bledavka okolíkatá) č.29
  Star of Bethlehem je vhodný pri duševnej alebo fyzickej traume, ktorá vzniká následkom nehôd, nepríjemných správ, úmrtí, náhleho sklamania alebo šokom. Bolestivé zážitky pretrvávajú a spôsobujú bolesť a utrpenie. Osobnosť v tomto stave prenasledujú otrasy traumatizujúceho zážitku. Konfrontácia s utrpenou bolesťou je pre dušu príliš veľká. Jediné, čo človek môže cítiť, je prázdnota a zúfalstvo. Bolesť, ktorú dotknutí utrpeli, môže mať fyzickú alebo duševnú povahu. Výskyt sa mohol vyskytnúť dlho predtým, ako sa prejavia následné účinky. V tomto stave sa postava topí v smútku, bolesti, smútku a depresiách. Ťažko hľadá a prijíma útechu. Staro f Bethlehem vám pomôže vyrovnať sa s traumatizujúcim zážitkom. Bolestiam možno čeliť a nakoniec ich prekonať.

  WILLOW (Vŕba biela) č.38
  V negatívnom stave Willow má človek pocit, že život s ním nezaobchádza dobre, zatiaľ čo všetci ostatní vedú „okúzľujúci“ život. Tento typ človeka je notoricky nespokojný. Namiesto riešenia svojich problémov sa však považuje za obeť okolností. V tejto úlohe si takmer užíva a topí sa v sebaľútosti. Osoba posadnutá týmito pocitmi nepreberá zodpovednosť za svoj vlastný osud, ale za svoju dilemu obviňuje ostatných. S trpkosťou sa vzdáva tejto biedy spôsobenej inými. Rovnako ako podľa jeho názoru mu všetci blížni prajú, aby mu bolo zle, tento trpký človek zaobchádza s ostatnými ľuďmi s odporom, hnevom, závisťou a nepriateľstvom. Vŕba pomáha uvedomiť si zodpovednosť za vlastné blaho, za svoje rozhodnutia, či myslenie, dáva schopnosť odpustiť a nezaoberať  sa už minulosťou, ktorú zmeniť nevie. Týmto spôsobom si človek začne priťahovať do života pozitívne životné okolnosti, takže si život znovu môžu v pokoji užívať, s osudom vo vlastných rukách.

  GENTIAN (Horček horký) č.12
  Pomáha ľuďom, ktorí sú ľahko zbavení odvahy. Prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu, alebo prekážke v zlepšení ich stavu. Takáto situácia môže spôsobiť ich pochybnosti a skľúčenosť.

  Mustard (Horčica roľná) č.21
  Depresívne nálady, ktoré prichádzajú bez príčiny,  zatemňujú myseľ ako tmavé mračná … V tomto stave cíti človek  hlboký smútok a beznádej, no príčinu nevie. Melanchólia a bezútešnosť definujú každodenný život. Telo je unavené a ťažké, dotknutá osoba sa cíti apatická a unavená. Trvanie tohto stavu sa môže líšiť, ale je vždy dočasné, Rovnako ako nedokáže zistiť dôvod svojej melanchólie, nevidí ani východisko z emočnej bolesti, ktorú trpí. O svojom rozpoložení väčšinou mlčí. Horčica pomáha rozjasniť oblohu ako slnko, radosťou roztvára clonu tmavých mračien smútku. Myseľ sa stáva stabilnejšou, optimistickejšou a dokonca aj veselou.

  Wild Rose (Ruža šípová) č.37
  Nespokojnosť v živote, rezignácia a nezáujem o akúkoľvek snahu vymaniť sa z pasívneho postoja k životu, oberá človeka v stave Wild Rose o radosť a vedie k emocionálnemu zastaveniu. Všeobecný pocit pochmúrnosti sa prejavuje skôr apatiou a letargiou. Dotknutej osobe sa nezdá nič zmysluplné. Ľudia trpiaci touto blokádou už ľahostajne a nezaujato ustupujú svojej nespokojnosti. Vzdali to a sú emočne odpojení. Ruža šípová vám pomôže nájsť nový zmysel života, podporuje vôľu žiť, nadšenie, kreativitu, spontánnosť a chuť na dobrodružstvo.