Preskočiť na obsah

Kto bol Dr. Edward Bach?

Dr. Edward Bach (1886-1936) patril v Londýne medzi známych a vyhľadávaných lekárov svojej doby, ktorý počas svojho života prešiel cestu od klasickej medicíny k alternatívnym spôsobom liečenia. Študoval na University College Hospital a po skončení štúdií pokračoval ako chirurg v National Temperence Hospital. Neskôr si otvoril vlastnú prax a získal ako lekár veľmi dobré renomé. Vzhľadom k tomu, že sám mal zdravotné problémy,  začal sa zaoberať súvislosťami medzi fyzickou chorobou a stavom duše.

Vo svojich úvahách postupne dospel k myšlienke, že vnútorný nesúlad v človeku je príčinou choroby. Veril, že pri liečení pacienta treba brať do úvahy celú jeho osobnosť, nie len telesné príznaky. Klasická medicína mala podľa neho obmedzenia a preto ho prestala napĺňať.

V roku 1917 ťažko ochorel a očakávalo sa, že chorobe podľahne. Mal však silnú vnútornú motiváciu dokončiť svoje poslanie a podarilo sa mu uzdraviť sa. Aj na základe tejto skúsenosti si uvedomil, že nasledovanie svojej životnej cesty je nesmierne dôležité pre duševné zdravie. Hľadal možnosti, ako liečiť príčiny chorôb a preto prijal v roku 1919 miesto bakteriológa v Londýnskej homeopatickej nemocnici. Tu sa stretol s učením Dr. Hahnemanna – zakladateľa homeopatie, ktorý už pre 150 rokmi rozpoznal súvislosti medzi osobnosťou človeka a jeho chorobou.

Dr. Bach bol inšpirovaný Dr. Hahnemannovými princípmi a objavil nový typ baktérií, ktoré sa začali používať ako očkovacie látky s veľmi priaznivým účinkom na celý organizmus. Za tento objav získal v lekárskych kruhoch veľké uznanie. Bachove očkovacie látky, tzv. nozódy, sa dodnes používajú. Sám Bach však nepovažoval tento objav za uspokojivý, pretože sa zakladal na pôsobení baktérií. Jeho úsilím bolo nájsť ešte jemnejší spôsob liečenia založený na rastlinách.

Dr. Bach pokračoval vo svojej praxi na Harley Street a popritom tiež liečil chudobných v Nottingham Place. Vo svojom voľnom čase intenzívne hľadal jednoduchú a prirodzenú metódu liečenia. V roku 1928 si počas jedného večierku, ktorý bol veľmi nudný, uvedomil dôležitý poznatok. Ako pozoroval hostí, zistil, že sa dajú rozdeliť na určité charakterové typy, ktoré majú spoločné črty. Predpokladal, že podobné typy by aj podobne reagovali na určitú chorobu. Po nejakom čase, keď bol na návšteve krásnej prírody Walesu, priniesol si domov dve rastliny – Mimulus a Impatiens, ktoré pripravil podobným spôsobom ako nozódy. Predpisoval ich svojim pacientom a tí mali výborné výsledky. Neskôr k nim pridal aj Clematis. Dr. Edwad Bach začal úplne nový systém medicíny- práve týmito tromi kvetmi.

V roku 1930 sa Dr. Bach vzdal svojej lukratívnej praxe na Harley Street a odišiel do Walesu, aby tam našiel ďalšie rastliny pre svoje liečivé kvetové výťažky. V tom istom roku napísal Dr. Bach knihu Heal Yourself (Uzdrav sám seba), v ktorej rozvíja myšlienku priamej súvislosti medzi duševným stavom človeka a chorobou. Choroba vzniká vtedy, keď sa človek nenachádza v súlade so svojím duševno-duchovným cieľom, tvrdil Dr. Bach. Do roku 1934 žil Dr. Bach v Norfolku, kde objavil ďalšie rastliny a vytvoril výťažky, ktorými úspešne liečil svojich pacientov.

Po čase sa presťahoval do malého domčeka Mount Vernon, v Backwell-cum-Sotwell, kde ďalej pracoval na výťažkoch liečivých kvetov. Na tomto mieste Dr. Bach dokončil svoje dielo a objavil všetkých 38 kvetov, vrátane Rescue Remedy – Kvapiek prvej pomoci, ktoré pomohli aj jemu pri ťažkých fyzických a duševných útrapách. V tomto čase sa venoval aj prednáškam a zaúčaniu asistentov, ktorí mali jeho dielo šíriť ďalej, aby sa informácie o Bachovej terapii dostali ďalej medzi ľudí. Bach považoval súbor 38 kvetov za úplný a ukončený. Kvety, ktoré objavil pokrývajú všetky negatívne stránky ľudskej povahy a tiež choroby, ktoré s týmito stavmi súvisia. Dr. Edward Bach zomrel v novembri 1936 v spánku s vedomím, že jeho dielo je dokončené a že splnil svoje poslanie. Svojim priateľom zveril zodpovednosť za pokračovanie v šírení Bachovej kvetovej terapie. Prial si, aby jeho dom a záhrada zostali tak ako ich zanechal a naďalej sa používali v súvislosti jeho prácou.

V jeho dome Mount Vernon, v Backwell-cum-Sotwell, je dnes Bachove centrum, ktoré podporuje vzdelávanie a šírenie Bachovej kvetovej terapie vo svete. V záhrade rastú dodnes rastliny, z ktorých sa vyrábajú materské tinktúry na výrobu Bachových kvetových esencií. Originálne Bachove kvetové esencie vyrába anglická spoločnosť A. Nelson & Co. Ltd. Originálne esencie majú na fľaštičke logo s Bachovým podpisom.

Dr. Bach bol presvedčený, že človek ochorie, keď začne psychicky trpieť, tým pádom akoby zišiel zo svojej cesty v živote. Ak však zídeme z cesty úplne, je ťažké nájsť smer späť a zistiť kam smerujeme. Dr. veril, že každý človek sa rodí s predurčeným životným plánom, ktorý by mal uskutočniť. Ak toto uskutočnenie nie je naplnené, alebo sa človek v živote nerealizuje, časom to môže viesť k rôznym negatívnym prejavom ako frustrácia, nedostatok sebavedomia, potlačený hnev, či agresia, emocionálna nevyrovnanosť, melancholické stavy, depresia a úzkosti. Tieto negatívne stavy považoval za skutočné príčiny chorôb. Stratenia sa zo životnej cesty sú vlastne lekciami, ktoré majú človeka niečo naučiť a vrátiť ho k sebe samému. Odstránením týchto chýb sa obnovuje prepojenie s vlastným vnútrom. Dôležitosť lásky a vnútornej dobroty na životnej ceste bolo presvedčením Dr. Bacha. Tvrdil, že svojim blízkym by sme mali dať priestor na slobodný vývoj tak ako aj oni by ho mali poskytnúť nám ako aj to, že by sme mali vždy dôverovať vlastnej intuícii a ísť v živote po vlastnej ceste.

Dr. Bach po čase výskumu zistil, že esencie z kvetov a rastlín obsahujú informácie, ktoré majú schopnosť liečiť naše negatívne nálady a zmeniť ich na pozitívne postoje. Tak vznikol liečebný systém Bachovej kvetovej terapie, ktorý pomáha ľuďom na celom svete nájsť cestu k vlastnému „ja“, k vlastnému stredu a šťastnejšiemu a vyrovnanejšiemu životu.