Preskočiť na obsah

7 skupín remedií

V roku 1936 anglický lekár Dr. Edward Bach opísal 38 základných emočných stavov, ktoré rozdelil do siedmich skupín:

  1. Neistota »
  2. Strachy »
  3. Citlivosť na vplyvy a myšlienky druhých ľudí »
  4. Osamelosť »
  5. Nedostatočný záujem o prítomnosť „tu a teraz“ »
  6. Skleslosť a zúfalstvo »
  7. Prílišná starostlivosť o dobro ostatných »

Priradil k nim príslušné kvetové kvapky/remedie, ktoré sú dodnes známe ako Originálne Bachove kvetové kvapky/remedie. K výrobe kvapiek použil divoko rastúce rastliny a stromy ako aj vodu z liečivých prameňov.

Ich popularita od roku 1936 stále narastá a môžu nás sprevádzať v každodennom živote. Dnes dôveruje a používa tieto remedie milióny ľudí v mnohých krajinách. A ja ďakujem, že môžem s nimi pracovať, užívať ich a miešať ich na mieru pre všetkých, ktorí si ich vyberú.

1. Neistota

Prvá zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktorými môže byť človek ovplyvnený, je skupina NEISTOTA. V tejto skupine je zaradených šesť Bachových kvetových remedií a každá predstavuje jeden emočný stav. Patrí sem: Hornbeam (Hrab obyčajný) č.17, Gentian (Horček horký) č.12, Gorse (Útesovec európsky) č.13, Cerato (Rožec) č.5, Wild Oat (Stoklas konáristý) č.36, Scleranthus (Sklerant ročný) č.28


HORNBEAM (Hrab obyčajný) č.17
Pre ľudí, ktorý sa prebúdzajú bez energie, chýba sila na plnenie každodenných úloh, keď odkladáte povinnosti, ste unavení z množstva úloh, ktoré vás čakajú. Ak ráno vstávate veľmi unavení s pocitom, že vás čakajú povinnosti, ktoré nevládzete už riešiť, ste vo negatívnom stave Hornbeam. Pomáha pri prepracovanosti a psychickej únave zo zabehaného života.

GENTIAN (Horček horký) č.12
Pomáha ľuďom, ktorí sú ľahko zbavení odvahy. Prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu, alebo prekážke v zlepšení ich stavu. Takáto situácia môže spôsobiť ich pochybnosti a skľúčenosť.

GORSE (Útesovec európsky) č.13
Pomáha ľuďom, ktorí sa už vzdali a prepadli beznádeji. Upadnú do stavu hlbokého pesimizmu a beznádeje, z ktorej nevedia nájsť cestu von. Napriek tomu, že ľudia v okolí im navrhujú schodné riešenia, nedokážu sa vzchopiť a prekonať pesimizmus. Sú presvedčení, že ich situácia je beznádejná a že im už niet pomoci.

SCLERANTHUS (Sklerant ročný) č.28
Pre ľudí, ktorí trpia tým, že sa nevedia rozhodnúť medzi dvoma vecami. Obvykle sú to tichý ľudia, ktorý si nesú svoj problém sami. Chýba im vnútorná vyrovnanosť, skáču od jednej veci k druhej.

WILD OAT (Stoklas konáristý) č.36
Pre ľudí, ktorí v určitom momente svojho života nevedia ako ďalej. Majú pocit nenaplnenia, nedokážu správne rozpoznať svoje schopnosti a talent. Chcú niečo dosiahnuť, ale nevedia, čo presne by to malo byť a preto sú nespokojní a frustrovaní.

CERATO (Rožec) č.5
Pre ľudí, ktorý nemajú dostatočnú dôveru v seba samých, aby spravili svoje vlastné rozhodnutie. Neveria vlastným názorom a hľadajú rady u druhých a často sú zavedení zlým smerom.


2. Strachy

Druhá zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na emócie STRACHY, ktorými človek môže byť ovplyvnený, niekedy až paralyzovaný.  Rozoznanie vlastných strachov je dôležitým krokom k vlastnej emočnej múdrosti, aby sme sa cítili lepšie a dokázali si pomôcť v rôznych situáciách, keď cítime strach. V tejto skupine je zaradených päť  kvetových remedií a každá predstavuje jeden emočný stav strachu. Patrí sem: Aspen (Topoľ osikový) č.2, Rock Rose (Bledavka okolíkatá) č.26, Mimulus (Čarodejka škvrnitá) č.20, Cherry Plum (Slivka čerešňoplodá) č.6, Red Chestnut (Pagaštan pleťový) č.25


ASPEN (Topoľ osikový) č.2
Aspen je určený na strach a úzkosť, ktoré nemožno naviazať na nejaký objekt, či pripísať k nejakej príčine.  Bezdôvodný pocit strachu, ktorý neviete vysvetliť a napriek tomu cítite akúsi úzkosť. Pocit neurčitého strachu, môže mať rôzny stupeň intenzity, od akýchsi neurčitých obáv až po stavy paniky. Medzi fyzické prejavy takéhoto neurčitého strachu patria náhle návaly potu, triaška, husia koža, nočné mory, nespavosť. Nepomenovateľné pocity ohrozenia a obáv – v tomto prípade Aspen je tou pravou esenciou pre vás. Dodá vám pocit sebadôvery, ktorá takýto strach oslabí.

ROCK ROSE (Bledavka okolíkatá) č.26
Rock Rose je vhodná na prekonanie pocitov náhleho strachu, hrôzy a zdesenia nielen po katastrofických situáciách, ale aj bez vonkajšej príčiny. Môže byť spojená so strachom z vážnej operácie, hospitalizácie, spomienkami či ťažkými snami. Telesnými prejavmi takéhoto strachu môže byť potenie, triaška, zablokovanie myslenia, či paralýza. U detí je Rock Rose nápomocná, keď mávajú nočné mory.

MIMULUS (Čarodejka škvrnitá) č.20
Mimulus priaznivo pôsobí pri strachoch zo známych vecí, situácií, činností, chorôb, chudoby, tmy, cestovania, zranenia, výšky, samoty či nešťastia. Je to vhodná remedia aj pre ľudí, ktorí sú plachí, necítia sa dobre v spoločnosti ľudí, ktorých nepoznajú, neradi vzbudzujú pozornosť a sú neistí. Ticho a tajne nesú svoju hrôzu vo vnútri a nie sú schopní o tom s ostatnými voľne hovoriť.

CHERRY PLUM (Slivka čerešňoplodá) č.6
Cherry Plum účinne pomáha na stavy psychického a fyzického vyčerpania, strach zo straty sebakontroly, strach zo straty kontroly nad svojim úsudkom a správaním, po dlhotrvajúcom stave úzkosti, depresie alebo prílišnej psychickej záťaži. U detí sa tieto strachy vynútenej sebakontroly prejavujú pomočovaním, kde Cherry Plum je skvelou remediou na uvoľnenie nahromadeného strachu.

RED CHESTNUT (Pagaštan pleťový) č.25
Red Chestnut je skvelým pomocníkom pre tých, ktorí majú strach o druhých, pociťujú mimoriadne silné prepojenie s blízkou osobou, čo môže viesť k obojstrannej záťaži, nakoľko môžu veľmi trpieť strachom, že sa ľuďom, na ktorých im záleží, stane niečo zlé. Je to strach presahujúci mieru harmonického prepojenia. Je s tým spojená aj prehnaná starostlivosť, vlastnícke nároky na druhých a sebeckosť.


3. Citlivosť na vplyvy a myšlienky druhých ľudí

Tretia zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na emócie   CITLIVOSŤ NA VPLYVY A MYŠLIENKYCH DRUHÝCH ĽUDÍ. Človek môže byť ľahko ovplyvnený druhými ľuďmi a nevie, či nevládze zostať sám sebou. Veľakrát sa ocitne v prúde energie, očakávaniach, alebo projekciách iných ľudí a stráca spojenie sám so sebou, slúži ich potrebám a zabúda na seba. V tejto skupine sú štyri kvetové remedie a každá predstavuje jeden emočný stav. Patrí sem:  Agrimony (Repík lekársky) č.1, Centaury (Zemežlč menšia) č.4, Walnut (Orech kráľovský) č.33, Holly (Cezmína ostrolistá) č.15


 AGRIMONY (Repík lekársky) č.1
Agrimony je vhodná remedia pre tých ktorí milujú mier a boja sa dohadov, či hádok a sú ochotní vzdať sa mnohého, aby sa im vyhli. Hoci majú svoje problémy, vnútorne trpia, trápia sa a majú ustaranú myseľ, schovávajú svoje starosti za veselú tvár, humor a žartovanie len aby bolo „všetko v poriadku“ za každých okolností. Zvyčajne sa nezverujú, svoje vnútorné pocity skrývajú za masku veselosti, hoci v skutočnosti môžu vnútorne trpieť a mať pocit nepohody. Napriek tomu, zachovávajú si úsmev na perách a ich pocity ostávajú utajené.  Agrimony je o vypustení „pary“ a vnútorného pretlaku. Podporuje pripravenosť komunikovať, ochotu a schopnosť vyjadriť pocity a silné emócie, úprimnosť a hlboký vnútorný kľud.

CENTAURY (Zemežlč menšia) č.4
Centaury je vhodná pre ľudí, ktorí sú  nekonfliktní, jemní, sú submisívni a ľahko sa poddajú ostatným, napriek tomu, že sú šikovní a talentovaní. Nemajú vnútornú silu bojovať a nechajú so sebou manipulovať. Silnejšie osobnosti zneužívajú ich dobrotu a ochotu. Prijímajú na seba všetky povinnosti, čo im pridelia, snažia sa všade pomáhať. Dokonca aj keď sú chorí sú veľmi ochotní, no následkom takéhoto preťaženia je veľká fyzická  vyčerpanosť. Centaury  dokáže dodať silu povedať NIE, sústrediť sa aj na seba a svoje potreby a ohraničiť sa.

WALNUT (Orech kráľovský) č.33
Walnut pomáha ľuďom, ktorí sa ťažšie vyrovnávajú so zmenami v živote, ak podliehajú názorom iných ľudí, nevedia ísť svojou cestou alebo majú pocit, že ich príliš ovplyvňuje ich okolie. Walnut pomáha aj pri konfrontácii s protichodnými názormi a inými rušivými vplyvmi, pomáha zvládnuť lepšie každú zmenu v živote, ktorej  sa musíte prispôsobiť. Walnut je remedia, ktorú volám „gentleman 3v1“ – 1.) je účinný pri dodaní sily a zmierenia sa so zmenami – akýmikoľvek, 2.) pomáha chrániť pred negatívnymi vplyvmi okolia, a po 3.) jemne a čiastočne zasahuje a lieči minulé nespracované „zmeny“.

HOLLY (Cezmína ostrolistá) č.15
Holly je vhodná remedia pre ľudí, ktorí cítia, že si vytvárajú intenzívne negatívne emócie voči ostatným. Môže ísť o nenávisť, závisť, žiarlivosť, agresivitu, zatrpknutosť, podozrievanie či túžbu po pomste. Tieto negatívne pocity voči druhým môžu spôsobiť veľké duševné aj fyzické problémy, vnútorne trýznia až „žerú“. Holly je remedia, ktorá vyvádza človeka „z tmy do svetla“, chráni pred všetkým, čo nie je láska. Otvára srdce a spája s láskou, pomáha zvládnuť akékoľvek negatívne emócie voči inej osobe. Vracia schopnosť byť vyrovnaný a príjemný voči ostatným, pomôže povzniesť sa nad podozrievavosť a žiarlivosť, čo sú najbežnejšie prejavy negatívneho Holly stavu. Holly pomáha sa s týmito pocitmi vyrovnať a postaviť sa voči nim.


4. Osamelosť

Štvrtá zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na OSAMELOSŤ. Pocit osamelosti a izolácie sa môže prejaviť mnohými rôznymi spôsobmi správania. Dôvody, prečo sa osobnosť cíti sama a odrezaná od vonkajšieho sveta, sú rovnako rozmanité ako jej následky. Dr. Bach odporúča tri kvety, ktoré posilňujú pocit spojenia s ostatnými: Heather (Vres obyčajný) č.14, Impatiens (Netýkavka žliazkatá) č.18, Water Violet (Perutník močiarny) č.34


 Heather (Vres obyčajný) č.14
Človek v stave Heather  verí, že svet sa točí okolo neho, rovnako ako Zem obieha okolo Slnka, sú presvedčení, že nič nie je dôležitejšie ako oni sami. Vždy túžia byť stredobodom pozornosti a nenechajú ostatných rozprávať.  Pomerne často maľujú idealizovaný obraz seba samých, aby si získali obdiv, pozornosť  a lásku. V detstve zväčša trpeli nedostatkom citovej pozornosti a svoj strach zo samoty premieňajú na snahu a túžbu o neprestajný kontakt s inými. Neustálym rozprávaním o sebe, telesným kontaktom, šťuchaním, potľapkávaním sa pokúša byť v pozornosti aspoň jedného človeka. Posadnutosť sebou samými sa ďalej prejavuje tým, že svojim problémom pripisujú až príliš veľký význam. Túžba po uznaní sa tak ľahko zmení na sebaľútosť. Takéto správanie iných viac odpudzuje, čo vedie ku ťažko znášanej osamelosti. Vďaka vresu už nie sú blížni vnímaní iba ako publikum. Človek sa naučí odosobniť sa od svojich problémov a svojej nafúknutej potreby uznania a dokáže dať priestor a pozornosť aj ostatným.

Impatiens (Netýkavka žliazkatá) č.18
Rýchlo, rýchlo, nie je čas strácať! Osobnosť v tomto nepokojnom stave je veľmi netrpezlivá a hektická. Nepokoj sa odráža v unáhlenom myslení, konaní, pohybe, rozprávaní a reakcii. Nedokáže čakať. Ľudia naokolo len ťažko dokážu držať krok s touto rýchlosťou. Pretože pre túto netrpezlivú osobu sa veci nemôžu stať dosť rýchlo, často sa cíti podráždený, ostatní ho znervózňujú svojou „pomalosťou“. Nemôže pochopiť, že iní ľudia potrebujú alebo niekedy dokonca vedome trvajú na tom, že potrebujú viac času ako on/ona. Vďaka svojmu unáhlenému konaniu a príliš unáhleným rozhodnutiam má táto osoba sklon robiť chyby, ktorým by sa dalo zabrániť, keby bol ohľaduplnejší. Impatiens lieči nepokoj, netrpezlivosť a učí nás akceptovať rozličné životné tempo ľudí naokolo. Taktiež nás učí vyrovnaniu spotreby životnej energie bez výkyvov.

Water Violet (Perutník močiarny) č.34
Osamelý vlk, ktorý sa túla lesmi a nenecháva nikoho priblížiť sa. Človek, ktorý vyniká svojimi pozitívnymi povahovými vlastnosťami ako je rozvážnosťou, vyrovnanosťou, sebavedomím, zdržanlivosťou – svoje schopnosti si uvedomuje, preto je často považovaný za hrdého a neprístupného. Od ľudí a svojho okolia si udržuje odstup, no je pripravený pomôcť, ale len keď je o to požiadaný. Nehovorí o svojom zdraví, ani o veciach týkajúcich sa ostatných. Svoje emócie ticho znáša, rád zostáva sám pre seba. Preferuje len úzky okruh ľudí. Tento typ osobnosti sa izoluje od svojich blížnych a často koná ticho, zdržanlivo alebo odmietavo. Ostatní sa k nemu nemôžu dostať. Pre daného človeka je nanajvýš dôležité zachovať  si osobnú slobodu a nezávislosť. Water Violet osoba namiesto hľadania výmeny informácií s ostatnými svoje problémy rieši sama. Často sa cíti vynechaný z medziľudských situácií alebo cíti sa osamelo. A napriek tomu by rád niekedy opustil svoju sociálnu izoláciu. Water Violet posilňuje pocit vzťahu s ostatnými. Osobnosť môže budovať priateľské vzťahy bez toho, aby verila, že je ohrozená jej vnútorná sloboda.


5. Nedostatočný záujem o prítomnosť „tu a teraz“

Piata zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM O PRÍTOMNOSŤ „TU A TERAZ“. Rôzne príčiny môžu viesť k tomu, že človek zostane duševne uviaznutý v minulosti alebo sníva o slávnej budúcnosti namiesto toho, aby žil v prítomnosti. Sedem Bachových kvetov pomáha osobnosti získať viac pozornosti a zvýšiť záujem o prítomnosť, teda „tu a teraz“:  Clematis (Plamienok plotný) č.9, Honeysuckle (Zimolez kozí) č.16, Mustard (Horčica roľná) č.21, Olive (Olivovník európsky) č.23, White Chestnut (Pagaštan konský) č.35,  Wild Rose (Ruža šípová) č.37, Chestnut Bud (Púčik pagaštanu konského) č.7


Clematis (Plamienok plotný) č.9
Ľudia typu Clematis utekajú z prítomnosti do snového sveta, aby unikli realite. Pôsobia neraz nespoľahlivo,  roztržito a apaticky. Aj pri dostatku spánku nikdy nie sú úplne prebudení. Nemajú chuť sa starať o svoje zdravie a k láske sa stavajú vo všeobecnosti skôr ľahostajne. Namiesto toho, aby boli prítomní „tu a teraz“, predstavujú si inú realitu. V tejto pozícii sa často nachádzajú tvoriví ľudia. Niekedy omamné látky pomáhajú týmto ľuďom uniknúť z reality a rozšíriť si vlastnú predstavivosť. Z fyzického hľadiska sa často cítia unavení a domotivovaní. Plamienok uzemňuje a navracia späť na zem. Dáva nový pohon  a energiu na to, aby človek nielen sníval, ale aj si plnil svoje sny v realite.

Honeysuckle (Zimolez kozí) č.16
Ak je osobnosť v tomto stave, nevie opustiť minulosť, staré „zlaté“ časy, oplakáva premrhané príležitosti, alebo nevie prekonať rozchod. Často si praje dostať sa späť v čase. „Tu a teraz“ je pre nich ťažšie na prežívanie  ako minulosť. Negatívne spomienky občas bránia dotknutým osobám v tom, aby nechali minulé časy minulými. Dávna radosť, či bolesť sa znovu a znovu prežíva a nedá sa nahradiť súčasným dianím. Títo ľudia dávajú prednosť tomu, aby zostali uväznení v minulých časoch pred vedomým prežívaním súčasnosti a aktívnym formovaním života. Často sú roztržití, blokovaní a neschopní konať. Honeysuckle pomáha liečiť minulosť. Na veci, ktoré sa stali, sa nezabúda, ale život je „tu a teraz“.

Wild Rose (Ruža šípová) č.37
Nespokojnosť v živote, rezignácia a nezáujem o akúkoľvek snahu vymaniť sa z pasívneho postoja k životu, oberá človeka v stave Wild Rose o radosť a vedie k emocionálnemu zastaveniu. Všeobecný pocit pochmúrnosti sa prejavuje skôr apatiou a letargiou. Dotknutej osobe sa nezdá nič zmysluplné. Ľudia trpiaci touto blokádou už ľahostajne a nezaujato ustupujú svojej nespokojnosti. Vzdali to a sú emočne odpojení. Ruža šípová vám pomôže nájsť nový zmysel života, podporuje vôľu žiť, nadšenie, kreativitu, spontánnosť a chuť na dobrodružstvo.

 Olive (Olivovník európsky) č.23
Celkové vyčerpanie a všetko sa zdá byť príliš neznesiteľné … Osoba v stave Oliva sa cíti vyčerpaná. Dokonca aj každodennú rutinu alebo aktivity, ktoré sa majú považovať za voľno časové aktivity, vníma ako namáhavé. Aj po fáze rekreácie sa cítia títo ľudia unavení. Dobiť ich baterky sa javí ako nemožné. Tento stav často nastáva po období stresu, emočného vypätia alebo dlhej choroby, ktorá spôsobila, že sa cítili úplne vyhorení. Kvet olivy posilňuje, prináša novú vieru vo vlastnú výkonnosť,  pomaly dodáva telu a mysli silu a energiu.

White Chestnut (Pagaštan konský) č.35
Myšlienky neustále prúdia, dookola, bez prestania … a nemožno sa sústrediť, či zaspať. Môžu to byť dookola „prehrávané“ rozhovory s kolegami, nadriadeným, rodinnými príslušníkmi, či partnerom. Myseľ osoby v stave White Chestnut sa neustále zaoberá jedným konkrétnym problémom a nemôže naň prestať myslieť. Preberá úvahy správnosti a je ťažké zastaviť rozbehnutú myseľ. Osoba v stave White Chestnut je  zriedka v „tu a teraz“ pretože je  často uviaznutá v hlbokom zamyslení nad minulou skúsenosťou alebo možnou budúcou udalosťou. Chýba jej niekedy  životný elán, pretože dáva prednosť premýšľaniu nad tým, čo sa už udialo, alebo nad uskutočňovaním vecí. Biely gaštan pomáha upokojiť myseľ od nepodstatných myšlienok, sústrediť sa podstatné, pomáha nám opäť  sa venovať problémom konštruktívne, so zameraním na výsledok. Taktiež pomáha pokojnejšie spať, či zaspať bez dlhého premýšľania.

Mustard (Horčica roľná) č.21
Depresívne nálady, ktoré prichádzajú bez príčiny,  zatemňujú myseľ ako tmavé mračná … V tomto stave cíti človek  hlboký smútok a beznádej, no príčinu nevie. Melanchólia a bezútešnosť definujú každodenný život. Telo je unavené a ťažké, dotknutá osoba sa cíti apatická a unavená. Trvanie tohto stavu sa môže líšiť, ale je vždy dočasné, Rovnako ako nedokáže zistiť dôvod svojej melanchólie, nevidí ani východisko z emočnej bolesti, ktorú trpí. O svojom rozpoložení väčšinou mlčí. Horčica pomáha rozjasniť oblohu ako slnko, radosťou roztvára clonu tmavých mračien smútku. Myseľ sa stáva stabilnejšou, optimistickejšou a dokonca aj veselou.

Chestnut Bud (Pagaštan konský – púčik) č.7
Nie každý sa učí na vlastných chybách … Ľudia v tomto stave uviazli vo svojom vzorci správania, nevyužívajú skúsenosti na lepšie zvládanie budúcich výziev, a preto robia rovnakú chybu viackrát. Aj keď sa im podarilo dostať z ťažkej situácie, majú tendenciu čoskoro sa ocitnúť späť v rovnakej polohe, majú tendenciu ignorovať skúsenosti a vedomosti. Ponáhľajú sa ďalej, namiesto aby uvažovali o súčasnosti , „tu a teraz“, a poučili sa z minulých skúseností. Pre tieto osoby je ťažké sústrediť sa a zamyslieť sa nad svojím správaním. Gaštanový púčik posilňuje vedomie okamihu a vnútornú všímavosť. Pri vyhodnocovaní nových situácií môže človek smelo čerpať zo svojich predošlých  skúseností a správne ich uplatniť.


6. Skleslosť a zúfalstvo

Šiesta zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na SKLESLOSŤ A ZÚFALSTVO. To, ako rozmýšľame sami o sebe, ako sa hodnotíme  dokáže ovplyvniť každý aspekt nášho života aj to, ako komunikujeme s okolitým svetom.  Nižšie uvedené Bachove remedie vedia priniesť úľavu v prípade nízkej seba lásky, prílišnej ťarchy zodpovednosti a tým pádom poklesu sebavedomia, v prípadoch keď človek trpí všeobecne nízkym sebavedomím a podobne. Do stavu skleslosti a zúfalstva môžu človeka vtiahnuť rôzne životné okolnosti. Patrí sem: Crab Apple (Jabloň planá) č.10, Elm (Brest) č.11, Larch (Smrekovec opadavý) č.19, Oak (Dub letný) č.22, Pine (Borovica lesná) č.24, Star of Bethlehem (Bledavka okolíkatá) č.29, Sweet Chestnut (Gaštan jedlý) č.30, Willow (Vŕba biela) č.38


CRAB APPLE (Jabloň planá) č.10
Nazýva sa aj „čistiaca“ remedia, a v Dr. Bachovom systéme má svoje špecifické miesto, pretože sa používa pri všetkých pocitoch vnútornej a vonkajšej nečistoty. Tieto pocity „špinavosti“ sa môžu dostaviť buď po chorobe, alebo po dotknutí sa niečoho špinavého. Tak isto môžu byť dlhodobého charakteru pokiaľ vyplývajú z nespokojnosti s vlastným vzhľadom (ekzém, vyrážky, akné a podobne). Podvedome takáto nespokojnosť môže vyvolávať pocit sebenenávisti a znechutenia sebou samým. Crab Apple je vhodnou voľbou pre ľudí, ktorý trpia  nutkavým správaním (ohrýzanie nechtov, časté umývanie rúk, neustále upratovanie v domácnosti…) a tiež pre tých, ktorí sú posadnutí triviálnymi detailami namiesto podstaty.

ELM (Brest) č.11
Často sú to obzvlášť silní, praktickí a výkonnostne orientovaní ľudia, ktoré sa v tomto stave ocitnú s vedomím, že dosiahli svoje kapacitné hranice. Sú tak plní elánu, že strácajú prehľad o obmedzeniach svojich kapacít. Radi chopia zodpovednosti a očakávajú od seba veľa. Keď však dosiahnu svoj limit osobného výkonu, začnú spochybňovať ich potenciál a pochybovať o ich schopnostiach. Tento stav je však len krátkodobý. Tento typ osobnosti je schopný sa rýchlo postaviť na nohy a začať odznova. Vďaka brestu je ľahšie ovládať vlastné schopnosti. Obavy z neúspechu sa znížia a človek dokáže prílišnú zodpovednosť, ktorú si zobral na vlastné plecia, delegovať, či posunúť ďalej.

LARCH (Smrekovec opadavý) č.19
Larch je vhodný pre ľudí, ktorým v živote dominuje nízka sebaúcta. Považujú za neschopných a cítia sa neprimeraní. Nevidia svoje vlastné silné stránky. Tí, ktorí nedôverujú sebe a svojim schopnostiam, nemôžu využiť celý svoj potenciál – a to zase potvrdzuje negatívne vnímanie seba samého. Porovnáva svoje vlastné schopnosti s vynikajúcimi a zdanlivo pôsobivými úspechmi ostatných ľudí naokolo. Porovnanie s ostatnými posilňuje neúctu k sebe samým. Larch umožňuje osobnosti pochopiť a preukázať svoje silné stránky. Dôvera v schopnosti jedného človeka rastie a dotknutá osoba sa odváži čeliť novým výzvam.

OAK (Dub letný) č.22
Oak je „držiak“ a „pracant“. Extrémne pracovné vyťaženie, zaslepený  zmysel pre povinnosť a pocit, že ešte sa dá zvládnuť viac, môže časom viesť  k pochmúrnosti a vrcholia vyčerpaním. Ak osobnosť dosiahne tento stav, už nemôže vnímať hranice svojej sily. Neúnavne postupuje vpred, hoci sa cíti na pokraji síl, nevie prestať. V presvedčení, že je jeho povinnosťou fungovať ako stroj, nikdy neodpočíva. Iní obdivujú tento typ osobnosti pre jeho neúnavnosť, produktivitu a efektivitu. Neuvedomuje si však okamih, v ktorom sa preťažuje a kedy je dosť. Takže často preceňuje svoje sily a niekedy dospeje do stavu úplného vyčerpania. Oak poskytuje schopnosť nastaviť si priebežné tempo vytrvalosti. Pomôže vidieť dôležité položky v zozname úloh ako priority a ostatné, zmysel pre povinnosť sa obnoví v správnej miere a obnoví  sa životná sila.

PINE (Borovica lesná) č.24
V negatívnom stave Pine prenasleduje sebakritika, pocity viny a zlé svedomie. Dotknutá osobnosť si neustále niečo vyčíta. Sprevádzaný pocitom, že urobil niečo zlé, cíti nutkanie neustále sa vysvetľovať. Aj keď si ostatní myslia, že je všetko v poriadku, tento typ postavy považuje svoje konanie za nevhodné. Ak sa niečo skutočne pokazilo, obviňuje sa z reflexie a prijíma všetku zodpovednosť. Vždy sa cíti byť v ceste, má pocit že sa mýli alebo uráža svojich blížnych. Borovica obnovuje sebavedomie. Výčitky utíchajú, pocity viny sú „neprehlušujú“.

STAR OF BETHLEHEM (Bledavka okolíkatá) č.29
Star of Bethlehem je vhodný pri duševnej alebo fyzickej traume, ktorá vzniká následkom nehôd, nepríjemných správ, úmrtí, náhleho sklamania alebo šokom. Bolestivé zážitky pretrvávajú a spôsobujú bolesť a utrpenie. Osobnosť v tomto stave prenasledujú otrasy traumatizujúceho zážitku. Konfrontácia s utrpenou bolesťou je pre dušu príliš veľká. Jediné, čo človek môže cítiť, je prázdnota a zúfalstvo. Bolesť, ktorú dotknutí utrpeli, môže mať fyzickú alebo duševnú povahu. Výskyt sa mohol vyskytnúť dlho predtým, ako sa prejavia následné účinky. V tomto stave sa postava topí v smútku, bolesti, smútku a depresiách. Ťažko hľadá a prijíma útechu. Staro f Bethlehem vám pomôže vyrovnať sa s traumatizujúcim zážitkom. Bolestiam možno čeliť a nakoniec ich prekonať.

SWEET CHESTNUT (Gaštan jedlý) č.30
Dotknutá osoba v stave Sweet Chestnut je v absolútnom zúfalstve. Všetko je bolesť, utrpenie a smútok. Padol do hlbokej čiernej diery a narazil na dno. Zdá sa, že z tohto slzavého údolia sa nedá uniknúť. Má pocit, že nie je miesto pre nádej. Táto osoba je presvedčená, že mu už neostávajú sily, že už nemôže vydržať mučenie. Nevie, ako ďalej a cíti sa odsúdený na zánik. Bolesť sa vkráda do každého kúta jeho duše. Utešujúce myšlienky nemôžu vstúpiť do jeho vedomia. Sweet Chestnut umožňuje blokovanej osobnosti zahliadnuť svetlo na konci tunela a môže ho použiť ako orientačný bod na nájdenie cesty z tmy. To si niekedy vyžaduje radikálnu vnútornú zmenu.

WILLOW (Vŕba biela) č.38
V negatívnom stave Willow má človek pocit, že život s ním nezaobchádza dobre, zatiaľ čo všetci ostatní vedú „okúzľujúci“ život. Tento typ človeka je notoricky nespokojný. Namiesto riešenia svojich problémov sa však považuje za obeť okolností. V tejto úlohe si takmer užíva a topí sa v sebaľútosti. Osoba posadnutá týmito pocitmi nepreberá zodpovednosť za svoj vlastný osud, ale za svoju dilemu obviňuje ostatných. S trpkosťou sa vzdáva tejto biedy spôsobenej inými. Rovnako ako podľa jeho názoru mu všetci blížni prajú, aby mu bolo zle, tento trpký človek zaobchádza s ostatnými ľuďmi s odporom, hnevom, závisťou a nepriateľstvom. Vŕba pomáha uvedomiť si zodpovednosť za vlastné blaho, za svoje rozhodnutia, či myslenie, dáva schopnosť odpustiť a nezaoberať  sa už minulosťou, ktorú zmeniť nevie. Týmto spôsobom si človek začne priťahovať do života pozitívne životné okolnosti, takže si život znovu môžu v pokoji užívať, s osudom vo vlastných rukách.


7. Prílišná starostlivosť o dobro ostatných

Siedma, teda posledná zo siedmich skupín negatívnych emócií, ktoré Dr. Bach zoskupil, je zameraná na emócie PRÍLIŠNÁ STAROSŤ O DOBRO DRUHÝCH. Osobnosti v týchto negatívnych stavoch spájajú svoje blaho s blahobytom ostatných. Prílišné odhodlanie alebo súcit s ostatnými alebo zasahovanie do spôsobu života iných ľudí sa môže stať bremenom pre vlastný život. V tejto skupine je päť kvetových remedií a každá predstavuje jeden emočný stav. Patrí sem: Beech (Buk lesný) č.3, Chicory (Čakanka obyčajná) Č. 8, Rock water (Voda z liečivých prameňov) č.27, Vervain (Železník lekársky) č.31, Vine (Vinič hroznorodý) č.32


BEECH (Buk lesný) č.3
Všetko treba kritizovať … Ľudia v tomto stave sú voči svojim blížnym mimoriadne netolerantní. Zainteresovaní si myslia, že ich vlastné vnímanie sveta je jediné platné. Nie je možné akceptovať rôzne spôsoby života. Neustále nachádzajú chybu v iných. Nedostatok akceptovania správania iných ľudí sa prejavuje v každodenných situáciách, ale aj v ich povestnej nespokojnosti s celým svetom. Ľudia v tomto duševnom rozpoložení sa nedokážu vcítiť do ostatných, a preto majú tendenciu im ubližovať. Nedostatok empatie a neustála kritika ľudí okolo vedie často k sociálnej izolácii. Buk pomáha učiť sa tolerovať správanie a stanoviská iných ľudí.

CHICORY (Čakanka obyčajná) č.8
Láska a náklonnosť slúžia ako nástroje na pripútanie iných ľudí k sebe samému. V tomto stave je osobnosť veľmi majetnícka a panovačná. Ľudia, ktorých sa to týka, opatrujú ostatných ľudí s veľkou pozornosťou, no robia to z čistej vypočítavosti. Na oplátku očakávajú nadmernú vďačnosť a obdiv. Často zasahujú do záležitostí iných ľudí. Poskytujú nevyžiadané rady a svoju pomoc vnucujú ostatným s cieľom vytvoriť emocionálnu závislosť. Ak „opatrovaná“  osoba nereaguje s vďačnosťou a náklonnosťou, v ktorú dúfali, postavy v tomto stave to často vnímajú ako nespravodlivé a topia sa v sebaľútosti. Čakanka podporuje odpútať sa, lásku bez podmienok, schopnosť milovať, rovnováhu medzi dávaním a braním, vedomie vlastných hodnôt a zdravý odstup.

ROCK WATER (Voda z liečivých prameňov) č.27
Radosť zo života podlieha nadmernej sebadisciplíne alebo dogmatizmu. Človek v tomto negatívnom stave sa snaží dosiahnuť určitý ideál. Za týmto účelom prísne dodržiava stanovené vzorce správania alebo doktríny, chcel by byť vzorom a dobrým príkladom pre ostatných. Je prísny na seba. Ide podľa svojich stanovených plánov, no keď nepokračujú podľa predstáv, nastáva frustrácia. Vďaka vode z liečivých prameňov je osobnosť otvorenejšia a uvoľnenejšia. Tvrdohlavosť a perfekcionizmus ustupujú novej spontánnosti a chuti do života. Osobné potreby dostanú priestor a dôležitosť, ktorú potrebujú.

VERVAIN (Železník lekársky) č.31
Ľudia plní vzrušenia a elánu, chcú zmeniť svet k lepšiemu. V obave z toho, že o niečo prídu, rútia sa z jedného projektu do druhého. Vždy sú plne odhodlaní a očakávajú, že ostatní budú rovnako oddaní a nadšení. Ostatní s nimi nemôžu držať krok. A dokonca aj tí, ktorých sa to týka, sa často vyčerpávajú touto nadmernou dychtivosťou a nadmerným nadšením. Vervain pomáha pochopiť limity osobnej kapacity. Prílišné nadšenie sa stáva zdravou ambíciou meniť svet k lepšiemu pri rešpektovaní hraníc vlastnej odolnosti. Podporuje vysielanie pozitívneho vedomia, kľud a pochopenie.

VINE (Vinič hroznorodý) č.32
Komunikácia pre ľudí v tomto negatívnom stave znamená mať posledné slovo, dávať pokyny skôr ako ich brať – a nedovoliť spätnú väzbu. Ľudia, ktorých osobnosť je takto blokovaná, sú mimoriadne sebaistí, posadnutí mocou a dominantní. Myslia si, že majú vždy pravdu, a preto očakávajú, že ostatní poslúchnu ich vôľu. V tomto stave chce človek za každú viesť a dominovať. Názor ostatných sa nepočíta. Vinič dodáva osobnosti viac rešpektu a dobrej vôle voči blížnym. Úsilie o moc a nárok na moc sa zmiernia a poskytne pozitívnu autoritu a vedenie.